Protetika stomatološke ordinacije Prim. dr Rula

ORDINACIJA Prim. dr Rula

Bitoljska 16
11030 Beograd 
Telefon: 011/2395-078,
063/8048-271, 
064/1990-547

E-mail: ketiivkovic@gmail.com

Flag Counter
PROTETIKA

Protetika

Ordinacija za ortopediju vilica i protetike Prim. dr Rula pruža usluge u oblasti protetike zuba i vilice, zbog estetskih i zdravstvenih razloga.

I lepo i zdravo

 

Protetika u ordinaciji Prim. dr Rula

Protetika u ordinaciji Prim. dr Rula