ORDINACIJA Prim. dr Rula

Bitoljska 16
11030 Beograd 
Telefon: 011/2395-078,
063/8048-271, 
064/1990-547

E-mail: ketiivkovic@gmail.com

Flag Counter
USLUGE

Ortopedija vilica i protetika Prim. dr Rula

U savremenoj terapiji, veoma često je potrebna kombinacija nekoliko stomatoloških grana da bi se postigli željeni rezultati. Na slikama, prikazani su mnogobrojnih slučajeva iz naše ordinacije, kojima je bio neophodan multidisciplinaran pristup u rešavanju problema.